Actualitatea ambasadei

Reprogramarea consulatului itinerant la Auckland, Noua Zeelandă

 

Ambasada României de la Canberra anunță reprogramarea consulatului itinerant la Auckland, Noua Zeelandă, în perioada 11 - 16 februarie 2019, locația urmând să fie anunțată în cursul lunii ianuarie 2019.

Solicitările de servicii consulare transmise deja reprezentanţii Biroului consular de la Melbourne sunt și rămân valabile a fi realizate în februarie 2019, cu acodul expres al solicitanților de servicii consulare românești. 

Reprezentanții Biroului consular de la Melbourne vor oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din Noua Zeelandă: preluarea datelor în vederea emiterii pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie, eliberarea de acte notariale precum și eliberarea adeverințelor de cazier judiciar. Atenție! În cadrul consulatului itinerant nu se pot înscrie acte de stare civilă (naștere/căsătorie/deces).

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Biroul Consular Melbourne, pe adresa de e-mail: itinerantmelbourne@gmail.com sau prin fax la nr. 03 99783807.

Recomandăm ca la rubrica Subject din e-mail sau pe cererea trimisă prin fax vă rugăm să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant Auckland 2019.

ATENTIE ! Dacă aţi solicitat o programare înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi la adresa de e-mail: itinerantmelbourne@gmail.com La cererea scrisă a solicitanţilor, paşapoartele pot fi remise şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid: solicitantul va depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător cu ocazia depunerii cererii la consulatul itinerant. Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic, ex. 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc. Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport. Solicitările pentru programarea în cadrul consulatului itinerant vor putea fi făcute până cel târziu joi, 7 februarie 2019. În vederea reducerii timpilor de așteptare, vă adresăm rugămintea ca la momentul solicitării programării să precizaţi următoarele:

- numele şi prenumele solicitantului;

- serviciul consular solicitat (ex: pașapoarte electronice sau titluri de călătorie, procuri sau declarații, adeverință cazier judiciar );

- în cazul solicitări unui pașaport electronic sau titlu de călătorie menționați culoarea ochilor și înălțimea;

- adresa unde locuiți în Noua Zeelandă;

- data naşterii, locul nașterii și Codul Numeric Personal;

- prenumele părinţilor (solicitantului);

- adresa de domiciliu din România (în cazul persoanelor care deţin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Noua Zeelandă (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul în Noua Zeelandă);

- seria şi numărul documentului de identitate românesc (C.I sau paşaport);

- obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii.

În funcţie de fiecare situaţie, este posibil să vi se solicite de către Biroul consular transmiterea de xerocopii scanate color ale actelor necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

În cursul lunii ianuarie 2019 va fi anunțat și programul zilnic al consulatului itinerant de la Auckland. 

Pentru informații privind documentele necesare fiecărui serviciu consular vă rugăm să vizitați pagina web a Ambasadei României în Australia, http://canberra.mae.ro.

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie color.

Vizita oficială în Fiji (II)

26.03.2019

În cadrul vizitei la Suva, Fiji ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a avut o întrevedere cu Onorabila Rosy S.Akbar, Ministrul educației, moștenirii culturale și…

Vizita oficială în Fiji (I)

26.03.2019

Cu ocazia prezentării scrisorii de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în statul Fiji la 20 martie 2019, ES Doamna ambasador…

Prezentarea scrisorii de acreditare în Fiji

25.03.2019

La 20 martie 2019 ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a prezentat în Suva, capitala Fiji, scrisoarea de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și…

Întrevedere cu oficial DFAT

16.03.2019

Astăzi 15 martie 2019 ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a avut o întrevedere cu doamna Cathy Raper, prim asistent al Secretarului Departamentului pentru Afaceri…

Vizita oficială în Samoa (II)

11.03.2019

În marja prezentării scrisorii de acreditare în Samoa, în calitate de ambasador nerezident, ES Doamna ambasador Nineta Bărbulescu a avut o întrevedere cu Onorabilul…